Juf Henny
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Een slak bevindt zich op de bodem van een 20 meter diepe put. Elke dag klimt de slak 5 m omhoog, maar 's nachts glijdt hij weer 4 m omlaag.
Hoeveel dagen duurt het eer de slak de bovenrand bereikt?

Antwoord vraag 1

Hoeveel vierkanten bevinden zich in een schaakbord?

(Advertentie voor leraar of ouder)
Antwoord vraag 2
Wachtwoord


Een boer met een kleine boerderij heeft een paar kippen. Vroeg in de ochtend pakt hij een mandje, verzamelt alle eieren die zijn kippen hebben gelegd en gaat naar de markt om deze te verkopen.

Het is een gekke dag op de markt; de eerste klant komt bij de boer en vraagt: "Ik wil graag de helft van alle eieren die je hebt en een half ei."

Oke, zegt de boer. De klant is koning immers.

Na een paar minuten komt de tweede klant en vraagt vreemd genoeg hetzelfde; de helft van alle eieren die hij heeft en een half ei. Opnieuw is dit geen probleem.

Nou gekker kan het niet worden, maar ook de derde en laatste klant vraagt hetzelfde als zijn twee voorgangers.

De boer heeft alle eieren verkocht en heeft geen ei kapot hoeven te maken.

Hoe kan dat en met hoeveel eieren ging de boer naar de markt?

antwoord vraag 3
Wachtwoord

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Je loopt omhoog op een roltrap met een snelheid van 1 trede per seconde. Na 50 stappen ben je aan het eind. Je draait je om en rent met een snelheid van 5 treden per seconde omlaag. Na 125 stappen ben je weer aan het begin van de roltrap.

Hoeveel stappen heb je nodig als de roltrap stil staat?

antwoord vraag 4
Wachtwoord

Tijdens een familiefeest zitten aan een tafel een grootvader, een grootmoeder, twee vaders, twee moeders, vier kinderen, drie kleinkinderen, een broer, twee zussen, twee zonen, twee dochters, een schoonvader, een schoonmoeder en een schoondochter.

Hoeveel personen zitten er minstens aan de tafel?

antwoord vraag 5
Wachtwoord

(Advertentie voor leraar of ouder)